Pod kontrolą: Bojo v. 2.9.0
|  FAQ  |  FORUM  |  CHAT  |  POMOC  |


[ LOSOWANIE ]   [ PROFESJE ]   [ UMIEJĘTNOŚCI ]   [ CHAOS W WFRPG ]
[ PRZEWODNIK PO ŚWIECIE ]  [ ZIELNIK ]  [ PD ]


-- ŁOTRZY --

 1  2 


Schemat rozwinięć
SzWWUSS WtŻywIA ZrCPIntOp SWOgd
+10 +10+1 +2 +10 +10
Bydłokrad zarabia na życie, kradnąc bydło i owce na obszarach wiejskich, a potem sprzedaje je na odległych targach. Ten proceder jest zyskowny, jednak większość złapanych osób tej profesji czeka śmierć albo okaleczenie, tak więc ryzyko jest duże. W przeciwieństwie do wielu innych przestępców wiejskich, złodzieje bydła nie są mile widziani przez wieśniaków i farmerów. Rzadko działają w stronach, skąd pochodzą lub gdzie mają rodziny. Wolą okradać małe farmy, gdyż dużych często strzegą strażnicy. Bydłokradzi żyją z dala od ludzkich osad, a zarobione pieniądze wydają w miastach.

Umiejętności: powożenie, cichy chód na wsi, specjalna broń - lasso, 50% szans na sekretny język rangerów, 20% szans na opiekę nad zwierzętami.
Przedmioty: koń i wóz, latarnia, ręczna broń, sznur - 10 metrów.
Profesje wyjściowe: banita, handlarz niewolników.

* * *

Schemat rozwinięć
SzWWUSS WtŻywIA ZrCPIntOp SWOgd
+10 +10 +2 +10 +10
Cyrkowcy utrzymują się z dostarczania rozrywki mieszkańcom miast, wiosek i pałaców Starego Świata. Odbywają dalekie podróże w małych grupach lub samotnie; występują wszędzie tam, gdzie widzą szansę zarobienia pieniędzy, a czasem jedynie zdobycia posiłku i noclegu. Bardzo niewielu z nich zdobywa wystarczającą sławę, by zechciał się nimi zaopiekować jakiś szlachetnie urodzony protektor. Reszta to włóczędzy, występujący wszędzie gdzie się da, zanim zostaną przegnani przez podejrzliwych strażników miejskich.

Poniższa tabela pokazuje umiejętności i wyposażenie poszczególnych cyrkowców:
CyrkowiecUmiejętnościPrzedmioty
Akrobataakrobatyka
Aktoraktorstwo
Treseropieka nad zwierzętami,
tresura
niedzwieź, koń albo K4 psy -
równe szanse dla każdego z nich
Bentlarzgadanina
zwinne palce
3 kulki, 3 drewniane kubki,
talia kart
Komikkomedianctwo,
błyskotliwość
Eskapologwyzwalanie się z więzów K4 metry łańcucha i K4 kłódki
Połykacz ogniaPołykanie ognia Flaszka ochronnego płynu
JasnowidzChiromancja
Hipnotyzerhipnoza srebrna kulka na łańcuszku
Parodystanaśladownictwo
Trefniśszderstwo
Żonglerżonglerka 6 drewnianych kul
Mitacz nożyS.B. nóż rzucany 6 nozy do rzucania
Malarz ulicznysztuka 6 kawałków kredy
Werszokletakrasomówstwo K4 książki, np.
Pieśń o starym Albionie,
Pasterz i inne poematy,
Bohaterskie opowieści,
Saga o Rothinsonie,
Śmierć Rothinsona,
Pieśń o Rothinsonie
Śpiewakśpiew
Siłaczsiłacz
Linoskoczekakrobatyka, wspinaczka 6 metrów sznura
Trubadurmuzykalność, śpiew lutnia, róg albo bębenek
(równe szanse dla każdego)
Brzuchomówcabrzuchomówstwo pacynka
Zapaśnikzapasy

Profesje wyjściowe: Wszyscy cyrkowcy po skompletowaniu swojej podstawowej profesji mogą obrać kolejną profesję cyrkową, lub też wybrać nową podstawową profesję Łotra albo wybraną losowo z klas Rangera, Wojownika lub Uczonego. Niektórym cyrkowcom dostępne są szczególne profesje wyjściowe, a oto one:
CyrkowiecEwentualna profesja rozwinięta
Akrobata Żadna, ale może zostać złodziejem
(profesja podstawowa)
BentlarzSzarlatan
KomikDemagog
JasnowidzSzarlatan
Hipnotyzer Żadna, ale może zostać hipnotyzerem
(profesja podstawowa)
SiłaczReketer
Linoskoczek Żadna, ale może zostać złodziejem
(profesja podstawowa)
Trubadur Żadna, ale może zostać minstrelem
(profesja podstawowa)
ZapaśnikReketer

* * *

Schemat rozwinięć
SzWWUSS WtŻywIA ZrCPIntOp SWOgd
+10 +1 +10 +10+10 +10
Gawędziarz uwielbia opowiadać. Przez długie godziny celebruje opowieści, używając w nich podniosłego stylu i przesadnej gestykulacji i narzucając je każdemu, kto się znajdzie w zasięgu jego głosu. I chociaż może się to wydać dziwne, ludzie zatrzymują się, aby go słuchać. Postępują tak dlatego, że w tym, co czynią gawędziarze są zawsze - niezależnie od tego co, o czym i jak mówią - świetni i zabawni. Tak jak aktorzy są mistrzami przemowy, tak gawędziarze umieją swych słuchaczy przekonać do wszystkiego. I to niezależnie od tego, czy na jakimś miejskim placu prawią opowieści, stojąc na drewnianym pudle, czy też przy brandy i cygarze na obiedzie wydanym przez szlachcica opowiadają ryzykowne anegdoty. Dla gawędziarza głos stanowi narzędzie pracy. W świecie, w którym tylko nieliczni potrafią czytać, a wiadomości rozchodzą się głównie drogą "szeptaną", każdy, kto ciekawie opowiada może łatwo rozsławić swe imię. Jedyne ryzyko, jakie gawędziarze podejmują w celu zdobycia materiałów do nowych opowieści, to towarzyszenie wielkim armiom i grupom awanturników w ich niebezpiecznych wyprawach. Dobrzy, inteligentni gawędziarze najczęściej koloryzują, ubarwiają rzeczywiste wydarzenia.

Umiejętności: gadanina, uwodzenie, gawędziarstwo, urok osobisty, krasomówstwo, błyskotliwość, 25% szans na etykietę.
Przedmioty: ubranie (często w krzykliwych kolorach, zawsze dobrej jakości), kapelusz (prawie zawsze ekstrawagancki), 3K6 złotych koron.
Profesje wyjściowe: szarlatan, demagog.

* * *

Schemat rozwinięć
SzWWUSS WtŻywIA ZrCPIntOp SWOgd
+10 +2 +10 +10 +10 +10
Hiena cmentarna różni się od porywacza zwłok tym, że interesuje się raczej bogactwami, które mogły zostać pogrzebane razem ze zwłokami niż samym ciałem. Chociaż obecnie tylko na nielicznych pogrzebach w Starym Świecie chowa się cenne przedmioty, sporo jest starych cmentarzy, które mogą kryć skarby, a specjalnością hien jest odnajdowanie i ograbianie tych miejsc. Największe skarby znajdują się ponoć w legendarnych grobowcach Arabii; ale także w Starym Świecie jest wiele takich miejsc, choć nie tak samo znanych. Nekropolie zwykle są szanowane i chronione przez okolicznych mieszkańców, dlatego hiena cmentarna musi działać w sekrecie albo pod osłoną ciemności. Powszechnie wiadomo, że w grobowcach bogaczy znajdują się liczne pułapki i inne urządzenia, mające przeszkodzić hienom. Rabusie, którzy chcą cieszyć się długim i udanym życiem, muszą się nauczyć je lokalizować i rozbrajać. Tylko nielicznym udaje się wystarczająco długo przeżyć.

Umiejętności: cichy chód na wsi, wykrywanie pułapek, cichy chód w mieście, ukrywanie się na wsi, ukrywanie się w mieście, 75% szans na sekretne znaki złodzieja, 50% szans na sekretny język złodziei, 50% szans na szacowanie.
Przedmioty: łom, broń ręczna, lina - 10 metrów, K4 worki, latarnia, kurtka skórzana.
Profesje wyjściowe: ochroniarz, paser, szczurołap, wojownik podziemny.

* * *

Schemat rozwinięć
SzWWUSS WtŻywIA ZrCPIntOp SWOgd
+10 +10 +2 +10 +20+10 +10 +10
Minstrel to tradycyjna nazwa nadawana wykonawcom pieśni i ballad, którzy podróżują po Starym Świecie i żyją tylko ze swej sztuki. Jednak słowo to ma także bardziej precyzyjne znaczenie. Wielu ludzi uważa, że szczególny śpiewaczy talent, jaki mają elfy, czyni z nich idealnych bardów i dlatego nazywa się ich minstrelami, w odróżnieniu od ich zwykłych ludzkich kolegów. Znacznie później, dzięki temu, że na dworach szlachty w charakterze minstreli zaczęto zatrudniać wszelkich śpiewaków ludzkich, rozróżnienie to zaczęło zanikać. Minstrelom zapewnia się nocleg, jedzenie i pieniądze, jednak w zamian oczekuje się od nich, że będą układać pieśni, jakich życzy sobie ich patron (niektórzy z nich twierdzą jednak, że opiewanie w kolejnej odzie piękności małżonki swego protektora, znanej skądinąd ze swej mocno przeciętnej urody, kłóci się z ich wolnością artystyczną). Chociaż trudno nazwać takie życie ciężkim, to jednak wielu minstreli zmuszonych jest do włóczęgi, a to ze względu na pewne wydarzenia towarzyskie, które w rezultacie ich obecności zaszły w rodzinie gospodarza. Minstrele-elfy wolą nawet prowadzić takie życie, gdyż z powodu swego temperamentu nie lubią pracować dla ludzi, a poza tym utrzymują, że ludzie nie są zdolni do właściwej oceny ich sztuki. Tylko elfy mogą mieć podstawową profesję minstrela, członkowie innych ras mogą się nimi stać dopiero po skompletowaniu profesji trubadura (zob. Cyrkowiec- Trubadur).

Umiejętności: urok osobisty, etykieta, muzykalność, krasomówstwo, śpiew.
Przedmioty: lutnia lub mandolina, nuty, kolorowe ubranie.
Profesje wyjściowe: szarlatan.

* * *

Schemat rozwinięć
SzWWUSS WtŻywIA ZrCPIntOp SWOgd
+10 +10+1 +2 +10
Opryszki i bandziory grasują w miastach i na drogach. Działają w grupach, napadają na podróżnych i bezbronnych przechodniów. Unikają rozlewu krwi, chyba, że nie ma innego wyjścia, a wtedy walczą z dziką determinacją. Atakują głównie z zaskoczenia, mając przewagę przynajmniej dwóch na jednego. Większość z nich stara się tylko obezwładnić ofiarę, ogłuszając ją ciosem w głowę, ale ci, którzy są nazywani bandytami wolą napadniętych zabijać.

Umiejętności: cichy chód w mieście, cichy chód na wsi, ogłuszenie.
Przedmioty: łuk lub kusza wraz z amunicją, pałka, kaptur lub maska, Kurtka skórzana, 25% szans na tarczę.
Profesje wyjściowe: ochroniarz, rozbójnik, banita, handlarz niewolników, paser, reketer.

* * *

Schemat rozwinięć
SzWWUSS WtŻywIA ZrCPIntOp SWOgd
+10 +10 +2 +10 +10 +10
Podżegacze są aktywnymi stronnikami różnego typu interesów. Mogą to być sprawy dosłownie każdego rodzaju - od praw zwykłych ludzi (elfów, halflingów, krasnoludów) do stanu miejskiej kanalizacji. Niestrudzenie walczą o poparcie, przemawiają na spotkaniach i wiecach, rozprowadzają ulotki i są gotowi rozmawiać z każdym, kto będzie chciał ich słuchać. Największą satysfakcją dla podżegacza jest obserwowanie władzy, zmuszonej presją opinii publicznej do działania. Niektórzy naprawdę działają z troski o dobro publiczne, ale przeważająca część dba po prostu o własny interes - zwycięzca w jakiejś politycznej, czy jakiejkolwiek innej dyspucie zwykle hojnie nagradza tych, którzy mu lojalnie służyli. Często działanie podżegaczy niezbyt służy interesom lokalnych społeczności, lecz jeszcze częściej ich starania przynoszą wiele dobra. Fakt, że i w tego typu działalności wykształcili się zawodowcy, wskazuje jak bardzo skomplikowany jest Stary Świat.

Umiejętności: krasomówstwo, czytanie i pisanie.
Przedmioty: broń ręczna, kurtka skórzana, 2K10 ulotek dotyczących różnych spraw.
Profesje wyjściowe: banita, demagog, szarlatan.

* * *

Schemat rozwinięć
SzWWUSS WtŻywIA ZrCPIntOp SWOgd
+10 +10 +2 +10 +10
Osoby, parające się medycyną i magią są stałymi i chętnymi odbiorcami świeżych ciał, a trudności, z jakimi związane jest zaspokajanie owego popytu powodują, że niewielu nabywców zastanawia się głęboko nad pochodzeniem oferowanych im zwłok. Porywacze zwłok zarabiają na życie, handlując tym dziwnym towarem i często ustalając nań naprawdę wysokie ceny. Praktyka kradzieży z grobu świeżych zwłok budzi powszechną zgrozę, dlatego bogate rodziny inwestują w swe grobowce duże sumy, starając się tak je wybudować, żeby zniechęcały ewentualnych porywaczy. Biedni, jak zwykle, nie mogą sobie pozwolić na taki luksus, dlatego częstym celem wypraw porywaczy zwłok są zbiorowe mogiły w częściach cmentarzy, przeznaczonych dla żebraków.

Umiejętności: cichy chód na wsi, cichy chód w mieście, 25% szans na wykrywanie pułapek.
Przedmioty: czarny płaszcz, broń ręczna, latarnia, duży worek, szpadel.
Profesje wyjściowe: ochroniarz, uczeń medyka, szczurołap.

* * *
(c) 2001, 2002 by coatFreak