Pod kontrolą: Bojo v. 2.9.0
|  FAQ  |  FORUM  |  CHAT  |  POMOC  |

[ WSTEP ]  [ TRADYCJE ]  [ KLANY ]  [ POKOLENIA ]
[ KREACJA BOHATERA ]  [ OPOWIADANIA ]

Pokolenia:


 • Kain

 • Drugie pokolenie

 • Trzecie pokolenie

 • Czwarte i piąte pokolenie

 • Szóste, siódme i ósme pokolenie

 • Dziewiąte i dziesiąte pokolenie

 • Jedenaste, dwunaste i trzynaste pokolenie

 • Czternaste i piętnaste pokolenie


 • Odrazy zaznaczam, ze będzie można brać pokolenie do 9 włócznie i niżej już nie [ czyli 9, 10 ,11...]. Nie było by zabawy.
  Rodzina stwarza potomstwo, tak jak śmiertelni i podobnie jak ludzkie społeczeństwo, składa się z rożnych pokoleń. Istnieje więcej niż 13 pokoleń wampirów, a im pokolenie dalsze od Kaina, pierwszego wampira, tym słabsze. Członków Rodziny powszechnie identyfikuje się przez pokolenie, do którego należą. Bohater gracza zawsze będzie należał do XIII pokolenia (chyba ze posłużysz się Pokoleniowa Cecha Pochodzenia).
  Należy zrozumieć, ze pokolenie nie zawsze idzie w parze z wiekiem. Wampir X pokolenia może być dwukrotnie starszy niż wampir VI pokolenia. • Kain
  Tradycja mówi, ze Kain, biblijny zabójca swego brata Abla, jest Ojcem Całej Rodziny. W społeczności Rodziny wiele jest na ten temat kontrowersji, jako ze nie ma już nikogo, kto mógłby z cala pewnością stwierdzić, iż spotkał Kaina. Z pewnością wiedzieliby cos na ten temat członkowie drugiego pokolenia, lecz oni nie mogą już nic powiedzieć. Niektórzy z trzeciego pokolenia mówią, ze spotkali istotę, która mogłaby być Kainem; albo po prostu potężnym wampirem z drugiego pokolenia. To zagadka nie do rozwiązania - tajemnica dziedzictwa.
 • Drugie pokolenie
  Istniejące przekłady "Księgi Nod" mówią o tym, ze drugie pokolenie liczyło tylko trzech wampirów. Kain stworzył ich w swoim smutku, aby żyli wraz z nim w jego wielkim mieście Enoch. Nic o tych trzech nie wiadomo. Można przypuszczać, opierając się na "Księdze Nod", iż zginęli oni albo podczas Potopu, albo w Pierwszej Wojnie po Potopie. Jak można było oczekiwać, najstarsi nie chcą opowiadać o swoich ojcach i wielkich zmaganiach, które dotknęły ich wszystkich. Niewątpliwie niektórzy wiedza więcej, niż się do tego przyznają. Jeśli ktoś z drugiego pokolenia żyłby jeszcze, dziś byłby naprawdę potężną istota; pewnie jakimś półbogiem.
 • Trzecie pokolenie
  Uważa się, iż wciąż żyje kilku członków trzeciego pokolenia, jednak znane są imiona tylko dwóch, Lucjana i Mekheta. W mowie potocznej mówi się o nich jako o Przedpotopowcach, założycielach 13 klanów wampirów. Wszyscy ukrywają się, uwikłani w Jyhad, wojnę, która sięga czasów, których nawet historia nie odnotowuje. Wciąż kontynuują swe zmagania, ale teraz, zamiast toczyć bitwy na otwartym polu, posługują się podstępem, przebiegłością i oszustwem. Ich głównym celem wydaje się być śledzenie ruchów pozostałych i udaremnianie posunięć przeciwnika. Te posunięcia mogą się różnic rozmachem od czegoś tak drobnego, jak nabywanie dziel sztuki lub nieruchomości, aż po wielkie plany dotyczące narodów. Trzecie pokolenie uważa się za panów i władców, i dzieli się na tych, którzy wola żyć w świecie śmiertelnych, i tych, co obyliby się bez niego. Nikt nie wie, czy to tłumaczy pochodzenie Jyhad, czy raczej się wen zdegenerowało. Są inne podejrzenia, opierające się na pochodzeniu słowa "Jyhad". Niektórzy z trzeciego pokolenia mogli rzeczywiście osiągnąć Golconde i próbują pomoc innym także osiągnąć ten stan. Musza jednak walczyć z innymi Starożytnymi, którzy wcale nie chcą, aby tak się stało. Trzecie pokolenie to potężne istoty, których moce i zdolności są zagadka dla młodszych i słabszych wampirów. Niektórzy mówią, iż jest to ostatnie pokolenie mające prawdziwa władzę nad mocami życia i śmierci, a jego przedstawiciele mogą zginąć jedynie Ostateczna Śmiercią, jeśli tego zechcą, lub tylko z ręki równych sobie pod względem mocy. Czy to nie jest przypadkiem Jyhad? Przewidywanie, kto okaże się ostatnim wampirem? Wiedz, ze jeśli bohater zacznie praktykować diabolizm, czyli zabijać i pić krew członków Rodziny wcześniejszych pokoleń, może efektywnie zawyżyć swe pokolenie. Dla przykładu, jeśli wampir z VIII pokolenia zabije wampira z VII pokolenia i wyssie zeń wszystkie siły życiowe, jego efektywnym pokoleniem stanie się VII . Te różnice są całkiem znaczne i dają członkom Rodziny wcześniejszych pokoleń dużo większą moc niż bohaterom.
 • Czwarte i piąte pokolenie
  Te wampiry znane są jako Matuzalemowie, są tez prawie tak potężne i tajemnicze jak Przedpotopowi. Przedstawiciele czwartego i piątego pokolenia są w Jyhad najczęściej pionkami z własnego wyboru, jako ze maja polityczna władze wśród innych członków Rodziny. W rezultacie ich liczebność istotnie się zmniejszyła na skutek działań Przedpotopowcow. Nieliczni z tych pokoleń pozostają aktywni, a wielu staje się Inconnu ze strachu przed Jyhad i diabolizmem. Mówi się, ze Wewnętrzny Krąg Camarilli składa się z przedstawicieli czwartego pokolenia. Chodzą nawet pogłoski, jakoby prawdziwym celem Camarilli było sparowanie wysiłków trzeciego pokolenia, zmierzających do manipulowania młodszymi pokoleniami. Chociaż krew Kaina zaczęła już blednąc, czwarte pokolenie jest nadal wyjątkowo potężne. Można przyjąć, ze te wampiry osiągnęły maksymalna potencjał w dwóch lub trzech dyscyplinach.
 • Szóste, siódme i ósme pokolenie
  Wampiry tych pokoleń są wystarczająco potężne, aby myśleć, iż mogą się oprzeć działaniom starszych i utrzymywać głębokie wpływy w społeczności Rodziny. Kontrolują Camarille (przynajmniej tak sadza), jako ze stanowią większość książąt i starszyznę w wielu miastach. Ci, którzy działają otwarcie, starają się zostać ważnymi osobami: przywódcami klanów lub rodów, książętami wielkich miast. Większość książąt w miastach europejskich należy do szóstego pokolenia. Książęta w Ameryce są z reguły z siódmego lub ósmego. Przedstawiciele tych pokoleń osiągnęli przeciętnie maksymalny potencjał w jednej lub dwóch dyscyplinach. Co ciekawe, przedstawiciele ósmego pokolenia wydają się być ostatnimi wampirami, uważanymi za "starszych". Przypuszczalnie dlatego, iż większość z nich została stworzona przed nadejściem współczesności, co widoczne jest w ich postawie i zachowaniu.
 • Dziewiąte i dziesiąte pokolenie
  Choć czasami nazywani są starszymi, ci członkowie Rodziny są często bardziej związani z przedstawicielami młodszych pokoleń. Zwykle są to obywatele, choć raczej ze względu na wiek niż swoje pokolenie. Najwięcej z nich zostało stworzonych w czasach współczesnych, tak wiec maja usposobienie obce starszym członkom Rodziny. W większości przypadków to oni są mostem ponad pokoleniowa przepaścią miedzy starszymi a anarchistami.
 • Jedenaste, dwunaste i trzynaste pokolenie
  Większość ostatnich pokoleń Rodziny stanowią neonaci. Większość bohaterów należy właśnie do tych pokoleń. Są wciąż potężnymi istotami, lecz specjalny dar krwi Kaina (wyjątkowe moce i zdolności) są wśród nich rzadkością. Przeistoczeni w niedawnej przeszłości, członkowie Rodziny z tych pokoleń są produktem społecznym, korzystając z korzyści tej gwałtownej zmiany, a zarazem będąc jej ofiarami
 • Czternaste i piętnaste pokolenie
  Niezwykle mało jest wampirów tych pokoleń i żadnego z wyższych. Faktycznie, przedstawiciele piętnastego pokolenia nie mogą już być ojcami i mięć potomków. Ich krew jest zbyt blada i są zbyt oddaleni od Kaina, by przeszło na nich przekleństwo.


 • (c) 2001, 2002 by coatFreak